ORANGE THE WORLD

De campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen was in 2022 een groot succes.
Vanaf 25 november kleurden vele gebouwen in Nederland oranje. Organisaties over de hele wereld kwamen in actie. Ook Zonta.

De campagne Orange The World start elk jaar op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En eindigt op 10 december: de internationale dag voor de rechten van de mens.
Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. Het onderwerp is wereldwijd meer bespreekbaar geworden en vanuit verheden, scholen, bedrijven (vrouwen)organisaties en sportclubs wordt actie ondernomen om dit geweld een halt toe te roepen. Zo bouwen we aan een veiliger wereld die veiliger is voor vrouwen en meisjes. Ook in Nederland springen steeds meer mensen en organisaties voor vrouwen en meisjes op de bres.

Aandacht voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes blijft, ook in ons land, noodzakelijk. Bijna 1 op de 2 vrouwen in Nederland krijgt een keer te maken met geweld in haar leven. Dat kan fysiek, seksueel of psychisch van aard zijn. Bijna wekelijks wordt een vrouw vermoord door haar partner, ex-partner of een familielid. Dat heet femicide, vrouwenmoord, vaak door de media beschreven als ‘problemen in de relationele sfeer’. “Dit systematisch geweld tegen vrouwen is het resultaat van een cultuur waarin machtsongelijkheid domineert en het respect voor vrouwen gering is. Het komt in alle lagen van de bevolking voor”, aldus Christel Meijerman, areadirector van Zonta Nederland. “De bekendheid van de campagne Orange The World is een signaal dat onze boodschap meer gehoord wordt en dat is een mooi resultaat. Maar we zijn er nog lang niet – Zonta zal daarom door gaan met de campagne en met andere advocacy acties totdat we ons doel hebben bereikt: een wereld die veilig is voor vrouwen en meisjes en waar gendergelijkheid gemeengoed is”.

De campagne wordt gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Steeds meer samenwerkingspartners sluiten zich aan om het thema kracht bij te zetten.

Terugblik op de campagne
De Nederlandse aftrap van de wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen, Orange The World, vond dit jaar plaats in Almere. Het centrale thema was: #medestanderschap, wat houdtdat in?

Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland, interviewde Olcay Gulsen (programmamaker, modeontwerper en ondernemer) over haar ervaringen met geweld en over de rol die medestanders speelden bij overleven en doorleven van wat zij meemaakte. Er waren indrukwekkende speeches te beluisteren, er was een mannenpanel en een sportpanel en aan het einde van de avond werd afgeteld naar het moment dat het stadhuis in Almere oranje aangelicht werd. De kick off werd georganiseerd door Soroptimistclub Almere en Zonta ’t Gooi, hierbij ondersteund door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Bekijk hier de hele Livestream van de kick off!

Op 25 november waren er nog op bijna 200 194 andere plekken in het land ceremonies waarbij gebouwen, monumenten en straten in oranje licht gezet, stoepen met krijt bewerkt en vlaggen gehesen werden om de aandacht te vestigen op de start van de campagne. Laat op de avond waren Olcay en Marije live in de studio van Op 1 om over de campagne te vertellen.
In de periode die volgde vonden er in het hele land talloze activiteiten plaats: er waren debatten, dialoogtafels, films, exposities en talkshows bij te wonen over het thema en in Hilversum was een groot benefietsconcert georganiseerd om in te zamelen voor het Orange the World Trust fund. Verschillende organisaties steunden de campagne met sterke videoboodschappen, zoals deze clip van Fier: https://youtu.be/1ISTsx4Kfp8

Op 10 december vond de nationale afsluiting van de campagne plaats in het Provinciekantoor van Utrecht. De middag startte met een inloop en brievenschrijfactie voor Amnesty International. De sprekers brachten hun grote betrokkenheid bij het onderwerp naar voren. Rob van Muilekom, Gedeputeerde Sociale Agenda van de Provincie Utrecht, benadrukte dat de provincie Utrecht een veilige plek wil zijn voor iedereen maar dan ook echt iedereen. Burgemeester Sharon Dijksma verwoordde via het scherm hoezeer zij belang hecht aan het stoppen van geweld tegen vrouwen en Ellen Boverman, Politiecommissaris Politie Midden-Nederland, hield een indringend betoog over de behoefte om met hulpverleners samen te werken.
Er werd op de campagne teruggeblikt door Scholieren van de Werkplaats in Bilthoven – zij vertelden hoe zij in hun school een eigen campagne gestart zijn tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook werd verteld over de Orange the World wandeling die plaats gevonden had in Utrecht, waar vrouwen vertelden over hun ervaringen met geweld en onveiligheid.

Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, vertelde over haar opdracht advies te geven over beleid ten aanzien van grensoverschrijdend seksueel gedrag en haar wens om het gesprek hierover aan te jagen en tot cultuurverandering te komen. Zij haakte aan bij een gedicht van Joke Smit, bekend feministe in de zestiger jaren: “Joke Smit droomde toen al van een land waar vrouwen willen wonen. Wij gaan er NU voor zorgen dat we een land worden waar vrouwen willen wonen!” Het evenement op 10 december werd gehost door de Provincie Utrecht en georganiseerd door Zonta, UN Women, Soroptimistclubs in de regio, YWCA en VVAO. Rapper Gary Duimalot gaf een krachtige wrap up van het programma die je hier kunt zien en horen. Een verslag van het evenement op 10 december vind je hier. De aftermovie van 10 december 2022 is hier te zien.

Kortom: er is een fantastische prestatie geleverd met de campagne Orange The World. Tegengaan van geweld en intimidatie is in ons land een onderwerp van gesprek geworden en blijven de goede voornemens niet beperkt tot woorden maar vinden zij een weg in beleid, in actieplannen en daden. In 2022 hebben alle provincies en meer dan 200 gemeenten in Nederland aandacht besteed aan de campagne en hebben 6130 mensen de pledge ondertekend. Bekijk deze video voor een visueel overzicht van de campagne Orange The World 2022.

De kracht van samenwerken
De campagne Orange the World wordt jaarlijks gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Steeds meer samenwerkingspartners sluiten zich aan om het thema kracht bij te zetten. Dit jaar sloten ook YWCA Nederland, VVAO Nederland, Inner Wheel Nederland en Emancipator aan bij de landelijke organisatie. De foto’s in dit artikel zijn van: Fotografie: Jan Harryvan – Opus56fotografie

“Ik ben #medestander. Jij ook?”
Als we allemaal medestanders zijn, kunnen we samen geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uithelpen. Met het ondertekenen van de medestander pledge geef je aan dat ook jij je wilt inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional, omstander, vriend, buur of collega. Teken je hem ook? https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/

Lees hier meer over de campagne Orange The World.

Bekijk deze video om meer te weten te komen over Zonta

Sta samen met vrouwen en meisjes wereldwijd

Laatste nieuws

Linkjes

Commissie voor de positie van de vrouw

Lokale dienstverlening en belangenbehartiging

Duurzame ontwikkelingsdoelstelling

Zonta bij de Raad van Europa

Zonta bij de Verenigde Naties

ZontaSaysNO.com

Doe mee

Sluit je aan bij de duizenden Zonta-leden
die met partner-organisaties duurzaam
het verschil willen maken voor vrouwen en meisjes.