DOE MEE EN KOM IN ACTIE VOOR GELIJKE RECHTEN VOOR VROUWEN EN MEISJES

BUILD A BETTER WORLD FOR WOMEN AND GIRLS

Wij bouwen aan een betere wereld voor vrouwen en meisjes.
Een wereld waarin vrouwenrechten gelijk staan aan mensenrechten
en waarin iedere vrouw vanuit veiligheid en respect
haar volle potentieel kan bereiken.
We werken aan onze missie vanuit onze clubs,
in samenwerking met gelijkgestemden in Nederland en andere landen.

Sterk staan

Wij staan voor gendergelijkheid en veiligheid voor vrouwen en meisjes. Daarom maken wij ons sterk voor gelijke kansen in onderwijs, in werk en in de politiek en willen wij een einde maken aan kindhuwelijken en gendergerelateerd geweld.

Bekijk onze doelen

Samen werken

In Nederland zijn er 20 clubs. Lokaal werken we samen met gemeenten en provincies en met andere organisaties die zich inzetten voor vrouwen. Internationaal maken we onderdeel uit van Zonta International en Zonta District 29.

Ontdek onze clubs

In actie komen

Vanuit de clubs organiseren we evenementen en acties om het bewustzijn te vergroten en zamelen we geld in voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van kansen voor vrouwen. Jaarlijks reiken we Zonta Scholarships en Zonta Awards uit.

Bekijk onze projecten

Doe mee

Sluit je aan bij de duizenden Zonta-leden
die met partner-organisaties duurzaam
het verschil willen maken voor vrouwen en meisjes.

Zonta in Nederland

Fundraising

Alle clubs in Nederland zamelen geld in voor lokale doelen en onze internationale Zonta projecten. De internationale projecten worden door de Clubs vastgesteld tijdens de tweejaarlijkse Zonta International Conventie en uitgevoerd in samenwerking met de VN.

Advocacy

Wij zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Wij zeggen NU voor vrouwenrechten en gelijke kansen. We dragen dit uit via onze Club-activiteiten en zijn vertegenwoordigd in internationale gremia in de Raad van Europa en  in de VN.

Scholarships & Awards

We streven naar het dichten van de genderkloof in het onderwijs  met scholarships voor vrouwen die een studie volgen in Business, Aerospace en STEM  alsmede awards aan ondernemende en maatschappelijk betrokken meisjes.